Inteko Ishinga Amategeko yasoje igihembwe cya gatatu gisanzwe cya 2019/2020

|   Chamber Of Deputies

Nk’uko biteganywa n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, mu ngingo yaryo ya 72, kuri uyu wa 4 Kanama 2020, Imitwe yombi, Sena n’Umutwe w’Abadepite, mu Nteko Ishinga Amategeko yasoje igihembwe cya gatatu gisanzwe cy’umwaka wa 2019/2020.

Muri iki gihembwe mu bikorwa bihuriweho n’Imitwe yombi, Inteko Ishinga Amategeko yagejejweho na Nyakubahwa Minisitiri w’Intebe ibikorwa bya Guverinoma byerekeranye n’ingamba zo guhangana n’icyorezo cya COVID-19.

Nk’uko byatangajwe na Perezida wa Sena, Nyakubahwa Dr. Iyamuremye Augustin, Sena yakomeje kuzuza inshingano yayo  y’umwihariko yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry’amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10, n’iry’ibiteganywa mu ngingo ya 56 n’iya 57 z’itegeko nshinga rya Repubulika y’u rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015.

Agaruka ku bikorwa byaranze iki gihembwe gisojwe yavuze ko Sena yatoye amategeko 6 anyuranye ajyanye n’amasezerano mpuzamahanga, kandi yasuzumye yemeza ishyirwaho ry’abayobozi 8 bo mu nzego n’ibigo bya Leta bitandukanye.

Yavuze ko ku nshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya Guverinoma, Inteko Rusange ya Sena yagejejweho ibisobanuro magambo na Minisitiri w’Ubucuruzi n’Inganda ku bibazo biri mu mikorere no mu micungire y’amakoperative mu Rwanda, kandi yakiriye raporo za Komisiyo Zihoraho ifata imyanzuro. Avuga ko na za Komisiyo Zihoraho zatangiye ibikorwa bijyanye no kumenya no kugenzura ibikorwa bya Guverinoma muri iki gihembwe kandi bigikomeje.

Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Mukabalisa Donatille asoza iki gihembwe cya gatatu gisanzwe mu Nteko Rusange yabaye ku wa 4 Kanama 22020 yashimiye Abadepite ubwitange bagaragaza, by'umwihariko mu mirimo yabaranze muri iki gihembwe.

Yagarutse kuri bimwe mu by’ingenzi Umutwe w’Abadepite wakoze birimo kuba mu rwego rwo gushyiraho amategeko, Umutwe w’Abadepite wemeje ishingiro imishinga y’amategeko cumi n’itandatu (16), hatorwa n’amategeko cumi na arindwi (17), kandi amwe muri yo yoherejwe gutangazwa, harimo n’ayamaze gusohoka mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. Ayo mategeko agamije gushimangira imiyoborere myiza, ubutabera no guteza imbere ubukungu bw’Igihugu by’umwihariko guhangana n’icyorezo cya COVID-19 n’ingaruka zacyo.

Yavuze kandi ko mu rwego rwo kugenzura ibikorwa bya Guverinoma, Umutwe w’Abadepite wagejejweho mu bihe binyuranye n’abahagarariye Guverinoma ibisubizo mu magambo ku bibazo byagaragaye mu myanzuro y’Inteko Rusange inyuranye n’ingendo Komisiyo Zihoraho zakoze mu bihe binyuranye.

Inteko Rusange y’Umutwe w’Abadepite kandi yagejejweho raporo na Komisiyo Zihoraho zijyanye n’ingendo cyangwa ibikorwa zakoze bijyanye no kumenya no kugenzura ibikorwa bya Guverinoma. Imyanzuro ikaba yarashyikirijwe Guverinoma nk’uko biteganywa n’amategeko.

Perezida w’Umutwe w’Abadepite na Perezida wa Sena bashimiye abagize Inteko Ishinga Amategeko n’abakozi b’Inteko ubwitange bagaragaje muri iki gihembwe muri ibihe bigoye byo kurwanya icyorezo cya Covid-19, banabasana gukomeza kugira uruhare mu kugihashya.