Sena yemeje ishingiro ry’Umushinga w’Itegeko Ngenga rishyiraho amategeko rusange agenga Ibigo bya Leta

|   Senate

Kuri uyu wa kabiri tariki 26 Gicurasi 2020, Inteko Rusange ya Sena iyobowe na Perezida wayo Nyakubahwa Iyamuremye Augustin yemeje ishingiro ry’Umushinga w’Itegeko Ngenga rishyiraho amategeko rusange agenga Ibigo bya Leta.

Ubwo yatangaga ibisobanuro imbere y’Inteko Rusange ku ishingiro ry’uyu mushinga w’itegeko, Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo Rwanyindo K. Fanfan wari uhagarariye Guverinoma yasobanuye ko iri tegeko rigiye gukemura ibibazo bitandukanye byakunze kugaragara mu Itegeko Ngenga n° 001/2016/OL ryo ku wa 20/04/2016 rishyiraho amategeko rusange agenga ibigo bya Leta ryari risanzwe rikoreshwa.

Bimwe muri ibyo bibazo ni ibi bikurikira:

  • Inzira ndende mu gushyiraho ikigo cya Leta;
  • Imicungire itanoze y’ibigo bya Leta bikora imirimo y’ubucuruzi;
  • Kutagira ubwinyagamburiro mu kwita ku ishyirwaho ry’ibigo bya Leta bifite imiterere yihariye.

Minisitiri Rwanyindo yasobanuye ko ibigo bya Leta biri mu cyiciro cy’ibigo bya Leta bikora imirimo y’ubucuruzi, ubona ko bifite ibikiranga bihura n’ibiranga amasosiyete, ibi bigo kandi bifite inshingano zo mu buryo bubiri aribwo inshingano ijyanye n’ubucuruzi n’inshingano ijyanye n’amategeko.

Ibi bikaba byaratumye hifuzwa ko hatandukanywa izo shingano kugira ngo igice kigiye mu bucuruzi cyandikwe nka sosiyete kandi kigengwe n’amategeko agenga amasosiyete y’ubucuruzi. Ibi bizatuma habaho ibyiciro bibiri by’ibigo bya Leta aribyo ibigo bya Leta bikora imirimo itari iy’ubucuruzi na sosiyete z’ubucuruzi za Leta.

Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri, Abasenateri babajije ibibazo batanga n’ibitekerezo bituma iri tegeko ngenga rinozwa kugira ngo rizatange umusaruro wemejwe. Inteko Rusange ya Sena yemejwe ishingiro ry’uyu mushinga uzakomeza gusuzumirwa mu nama y’Abaperezida mbere y’uko itegeko rizagarurwa mu Nteko Rusange ya Sena kugira iritore

Umushinga w’itegekoNgenga rishyiraho amategeko rusange agenga Ibigo bya Leta wemerejwe ishingiro na Sena nyuma yuko utowe n’Umutwe w’Abadepite. Nkuko biteganywa n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo 85 igena ububasha bwa Sena, Sena ifite ububasha bwo gutora amategeko ngenga.