UKO SENA IKORA

Inshingano z'ibanze

 

 

 

Inshingano yibanze y’Inteko Ishinga Amategeko ni ugushyiraho amategeko no kumenya no kugenzura ibikorwa n’imikorere bya Guverinoma mu izina ry’abanyarwanda  muri gahunda y’iterambere ry’Igihugu.

 

Imikorere ya Sena

 

 

 

Sena ni urwego rwishyiriweho n’abaturage kugira ngo baruhagararire, Abasenateri barugize baba baratowe n’abaturage.

Sena ifite inshingano zikurikira :

-    Gushyiraho amategeko ;
-    Kumenya no kugenzura ibikorwa n’imikorere bya Guverinoma;
-    Kwemeza bamwe mu bayobozi bo mu Nzego z'Imirimo ya Leta bagenwa n'ingingo ya 88 y'Itegeko Nshinga ;
-    Kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 9 n'iya 54 z'Itegeko Nshinga.
-    Guhagararira abaturage.

Kugirango Sena igere ku nshingano zayo, yashyizeho inzego  ikoreramo :

-    Inteko  rusange ( arirwo rwego rukuru)
-    Biro
-    Amakomisiyo
-    Inama y’Abaperezida

Imirimo y’Inteko rusange  ibera mu ruhame, ubishatse wese   yemerewe  gukurikirana imirimo y’inama  ariko ntiyemerewe  gufata ijambo, kuko aba ari igihe cyo gufata ibyemezo, ibitekerezo bitangirwa muri Komisiyo. Igihe hari  umuturage ufite ikibazo, yandikira Perezida wa Sena. Ibyo bibazo  bisuzumwa na Komisiyo ifite Ibibazo by’Abaturage mu nshingano zayo.

Imirimo y’Inteko rusange itangira buri gihe saa cyenda z’amanywa (15h00) ikarangira saa kumi n’ebyiri z’umugoroba (18h00).
Imirimo muri Komisiyo itangira buri gihe saa tatu za mugitondo (09h00) ikarangira saa sita z’amanywa (12h00).

Imirimo y’Amakomisiyo nayo ibera mu ruhame, ariko abakurikiranye imirimo y’inama  ntibemerewe  gufata ijambo, hari ubwo Komisiyo ishobora gutegura inama zihariye ku mushinga w’itegeko abaturage n’abanyamakuru bashobora guhabwamo ijambo.