AMANI 

IHURIRO  AMANI  RWANDA

 

IHURIRO RY’ABAGIZE INTEKO ISHINGA AMATEGEKO BAHARANIRA AMAHORO

 

Ihuriro ry’Abagize Inteko Zishinga Amategeko baharanira amahoro

Gukemura amakimbirane

Amahoro n’ubwiyunge

Ubutabera n’Ubunyangamugayo

Umuco wa Demokarasi

Umubano mwiza ku rwego rw’Akarere no ku rwego mpuzamahanga

 

 

IHURIRO AMANI n’iki ?

 

Amani bivuze  « Amahoro » mu  Giswahili. Amani ni Ihuriro ry’Abagize Inteko Zishinga Amategeko mu Karere k’Ibiyaga Bigari biyemeje gukumira, kurinda no gukemura amakimbirane mu bihugu byabo ndetse no mu Karere.

 

Ihuriro AMANI rifite amashami mu bihugu birindwi mu Karere k’Ibiyaga Bigari aribyo Uganda, Rwanda, Burundi, Zambiya, Tanzaniya, Kenya na RDC.

 

Ihuriro AMANI rishyira imbaraga mu kubaka ubushobozi n’uruhare by’Abagize Inteko Zishinga Amategeko mu kubaka amahoro mu Karere no gukora nk’itsinda ry’Abagize Inteko Zishinga Amategeko rya Akarere riharanira gukumira no gukemura amakimbirane. Abagize Inteko Zishinga Amategeko bafite inshingano zikomeye mu  miryango n’uruhare rukomeye mu gukumira amakimbirane no mu gukemura amakimbirane.

Ihuriro AMANI riteza imbere kubaka amahoro n’ubwiyunge mu bice byagaragayemo amakimbirane rikatanga imyanzuro yagenderwaho mu gukumira amakimbirane. Ihuriro AMANI riteza imbere kandi ubutabera n’uburenganzira bwa muntu.

 

 INTEGO Z’IHURIRO AMANI

 

Guteza imbere umuco w’amahoro no gukangurira abantu gukemura amakimbirane mu mahoro.

Ihuriro AMANI rishishikariza kandi rigafasha Inteko Zishinga Amategeko gushing amahuriro aharanira kubaka amahoro mu Karere. Ihuriro AMANI rikangurira Abagize Inteko Zishinga Amategeko n’abaturage muri rusange ku bibazo byerekeye amahoro ndetse rikabakangurira no kugira uruhare mu kubikemura. Ihuriro AMANI rishyira imbaraga mu guteza imbere inshingano z’Abagize Inteko Ishinga Amategeko mu guharanira amahoro mu Karere mu Karere, ndetse rikongera ubushobozi mu bijyanye no gukemura amakimbirane.

Ihuriro AMANI rishishikariza kugira Ubuyobozi bwubahiriza amategeko bukanubahiriza Itegeko nshinga, Ubutabera ndetse no guteza imbere umuco wa demokarasi.

 

Ihuriro AMANI rinafasha mu kubaka inzego za politiki zishingiye kuri demokarasi harimo Ubutegetsi Nshingamategeko bugendera kuri demokarasi, ubutegetsi nshigwabikorwa busoza inshingano zabwo, Ubucamanza bwigenga no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

 

Kugenzura ahari amakimbirane no gutuma inzego za politiki zigira icyo zibikoraho

Ihuriro AMANI rikora nk’itsinda ry’Abagize Inteko Zishinga Amategeko mu Karere riharanira gukumira no gukemura amakimbirane mu Karere.

Ihuriro AMANI rikurikiranira hafi uko ibintu bimeze mu turere dushobora kuvukamo amakimbirane kugira ngo ritange amakuru kuri za guverinoma n’izindi nzego bireba kugira ngo zifate ingamba zo kuyirinda.

 

IBIKORWA BY’IHURIRO AMANI

 

Ku rwego rw’Igihugu

 

Ihuriro AMANI rigizwe n’amashami y’Inteko Zishinga Amategeko za Uganda, Rwanda, Burundi, Zambiya, Tanzaniya, Kenya na RDC. Amashami akora ibikorwa bigamije gukumira cyangwa gukemura amakimbirane agaragaye mu bihugu byayo.

 

Ku rwego rw’Akarere

 

Inshingano yo gutanga amakuru : Ihuriro AMANI ritegura ubutumwa mu bihugu bigaragayemo amakimbirane no mu bihugu byo mu Karere bitegura amatora. Ibi bikorwa mu rwego rwo kumenya icyateye amakimbirane no kureba uko igikorwa cy’amatora gikorwa kugirango Ihuriro ribe umuhuza ndetse ritange imyanzuro yakwifashishwa.

 

Ingendo shuri

 

Ihuriro AMANI ritegura ingendoshuri  mu Nteko Zishinga Amategeko mu rwego rwo kongerera ubushobozi abanyamuryango baryo no kurushaho guteza imbere ibiganiro hagati y’ibihugu.

 

Raporo ku Gihugu

 

Ihuriro AMANI ritegura raporo ku rwego rwa buri gihugu. Izo raporo zigaragaza uko ibijyane n’amahoro no gukemura amakimbirane biteye mu bihugu bigize Akarere. Ibi bituma Ihuriro AMANI rimenyesha abo bireba ahagaragaye ko hagiye kuvuka amakimbirane.

 

Ubufasha bwihuse

 

Nk’Ihuriro ryo mu Karere rifite amashami mu Nteko Zishinga Amategeko za Afurika ya hagati n’iy’Iburasirazuba, Ihuriro AMANI rishobora kwifashisha ubushobozi n’ubumenyi rifite mu gutanga imyanzuro y’ibisubizo bya politiki mu gukemura amakimbirane yagaragaye.

 

INZEGO Z’IHURIRO AMANI

 

Ihuriro AMANI ku rwego rw’Akarere riyobowe na Komite Nyobozi ku rwego rw’Akarere igizwe n’abanyamuryango cumi na babiri (12), bagizwe n’abanyamuryango babiri bahagarariye buri shami mu mashami agize Ihuriro AMANI. Ihuriro AMANI rifite ubunyamabanga nshigwabikorwa ku rwego rw’Akarere bufite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Buri shami ku rwego rw’igihugu riyobowe na Komite Nyobozi igizwe na Perezida, Visi Perezida, Umunyamabanga Mukuru, Umunyamabanga Mukuru wungirije, Umubitsi n’Umubitsi wungirije. AMANI Rwanda ifite by’umwihariko Komite Ngenzuzi igizwe n’abanyamuryango batatu ikaba ishinzwe gugenzura imikoreshereze y’imari na Komite Njyanama igizwe n’abanyamuryango batatu ikaba ishinzwe kugira inama Komite Nyobozi.

 

Mu rwego rwo kunganira Komite Nyobozi z’amashami agize Ihuriro AMANI hashyizweho Umuhuzabikorwa muri buri shami mu bihugu bizige Ihuriro AMANI.

 

Ibyo Ihuriro AMANI rigamije kugeraho mu gihe kiri imbere

-   Gutanga ubushobozi bwo gusobanukirwa, gucukumbura no kurebera hamwe ibibazo by’amakimbirane bigaragara mu Karere ; 

Guteza imbere umubano mu Karere ugamije gukumira amakimbirane hifashishijwe abafatanyabikorwa ba AMANI Rwanda ; 

Guteza imbere indangagaciro zishingiye ku muco mu Karere k’ibiyaga bigari hibandwa cyane kubyo ubushakashatsi bwagaragaje ko bihuriweho kugira ngo zikoreshwe mu kubaka amahoro arambye ;

Kongera ubushobozi bw’Ihuriro AMANI kugira ngo rijye rigira icyo rikora ku buryo bwihuse igihe havutse amakimbirane.  

ICYEREKEZO CY’IHURIRO AMANI

 

Icyerekezo cy’Ihuriro AMANI ni ukugira Akarere kazira amakimbirane.

 

 

AHO WABARIZA

 

RWANDA

Senateri BIZIMANA Jean Damascène

Perezida w’Ihuriro AMANI Rwanda

 


 

AMANI

ERROR: Content Element with uid "438" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Related Links